Företagsledning med expertis inom patent

Israel Twito

Grundare och senior partner. Israel är VD på Patentest Israel.

Har kandidatexamen i Fysik och från Tel Aviv Universitetet och Practical engineering in Electricity från Ort Tel Aviv Collage. Israel har arbetat inom immaterialrätt sedan 2004.

Expertisområden:

Affärsutveckling, Informationsstrategi inom patentering, sökverktyg.

Israel uppfann och innehar ett patent för en unik algoritm vars syfte är att förbättra sökresultaten i patentsökmotorer. 

Har huvudansvaret för våra sökverktyg och vår metodik.

Zack Amir

Med-grundare och senior partner (2007). Verkställande direktör på Patentest Sweden AB.

Expertisområden:

Senior patent- och immaterialrättsexpert med lång erfarenhet inom affärsutveckling, mekanik och ingenjörskap inom elektromekanik.

Har huvudansvar för vår affärsutveckling och patent inom Europa och Sverige, samt försäljning mot större företag och institutioner. 

Claes Pantzar

Senior partner, IP expert & Säljchef.

Civilingenjörsexamen i maskinteknik från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).

Claes har jobbat inom immaterialrätt sedan 1990-talet, både som chef över patentavdelningen på det svenska Patent och Registreringskontoret (PRV) och som VD på Albihns patentbyrå (Numera Zacco). Han var ordförande vid SEPAF år 2005 och är har ett gott rykte för sina föreläsningar inom Immaterialrätt. 

Huvudansvarig för försäljningen inom sök- eller analystjänster relaterade till patent i Sverige och Tyskland, licens-förhandlingar och kontraktering.

Dene Parker

Dene Parker, Verkställande direktör på Patentest UK ltd. 

Med en bakgrund inom finans och affärsledning har Dene haft en lång och framgångsrik karriär inom affärsutveckling. Han har varit en del av ledarskapet i Storbritannien, Mellanöstern och Fjärranöstern, samt erfarenhet inom startupföretag.

Huvudansvarig för marknadsutvecklingen i Storbritannien. 

Hezi Doitel

Senior patent- och informationsexpert samt team leader.

Kandidatexamen i elektrisk och elektronisk ingenjörskonst från Tel-Aviv Universitetet.

Huvudämnen: Elektro-optik och laser, VLSI, Mikroelektronik.

Hezi blev en del av vårt team år 2007, och har sedan dess med framgång genomfört över 20 000 timmar av sökarbete. Han bemästrar konsten av finna information åt våra kunder och leder vårt team inom följande fält:
Kommunikation/mobil, hög och låg spänning, nanoteknologi och datorteknik (mjukvara, hårdvara, internet/applikationer).

Meir Wigderson

Meir är patent-informationsexpert sedan 1992 och har arbetat med oss sedan 2008.

Meir innehåller ett certifikat inom Bibliotek- och informationsvetenskap. Han innehar en kandidatexamen inom Biovetenskap och en magisterexamen i Mikrobiologi från Tel-Aviv Universitet.

Meir är search-expert inom Pharma, Biotech och Biovetenskap.

Miri Twito

Miri är vår kontorschef, och anslöt sig till vårt team år 2006. 

Miri har 10 års erfarenhet från stöd- och konsultation av entreprenörer, startups, företag och uppfinnare som befinner sig i patenteringsprocessen och strategi-fasen.