Vad är ett patent?

Vad är ett patent egentligen och hur lär jag mig grunderna? Om du är en uppfinnare eller ägare av ett företag som jobbar med nya idéer och teknologier är det bra för dig att känna till grunderna kring patenteringsprocessen & processens definitioner. Detta för att kunna besluta om du kan ansöka om patentskydd och hur du kan nyttja patenteringsprocessen.


Så vad är ett patent egentligen?

Ett patent är en exklusiv rättighet till att använda en innovation, med en giltighet på 20 år. Ett patent hjälper uppfinnaren att förhindra att andra använder innovationen, exempelvis genom att producera eller sälja den utan patentägarens samtycke.  


Vilka är villkoren för ett patent?

Hur får man patent och vad krävs egentligen? För att kunna få ett patent beviljat för din innovation behöver du uppfylla ett antal krav. Innovationen måste vara ny, innovativ och industriellt applicerbar. Om du har en idé som du tror uppfyller dessa krav är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Patentest, så hjälper vi dig att komma framåt.


Nyskapande

Uppfinningen måste vara ny och får inte vara offentliggjord/känd offentligt innan den registreras som ett patent. Den måste helt enkelt vara nyskapande oavsett hur eller var i världen den offentliggjordes. 

Innovationen kan heller ej klassas som ny även om det är du själv som använt eller publicerat den.

Uppfinningshöjd (Inventive step)

Innovationen måste vara signifikant annorlunda från vad som redan är välkänt på marknaden. Innovationen som idé får ej vara så kallat ”uppenbar” för en expert inom det givna teknikområdet. Detta innebär att en kombination av redan kända metoder eller teknologier inte nödvändigtvis är patenterbara.     

Industriellt tillämplig

För att en innovation ska var patenterbar behöver den vara industriellt tillämplig. En innovation anses vara industriellt tillämpbar om den kan produceras eller nyttjas inom någon typ av industri eller bransch. “Industri” ska i detta sammanhang förstås från ett bredare perspektiv och inkluderar alltså inte enbart vad begreppet “industri” åsyftar, utan även andra aktiviteter såsom transport, agrikultur, jakt, samhällsservice och medicinska tjänster med mera.  

Kravet kring industriell tillämplighet innebär också att en innovation som tydligt saknar praktisk tillämpning gällande väletablerade naturlagar, såsom exempelvis en evighetsmaskin, ej är patenterbar.   

vad är ett patent

Vad är ett patent och vad är inte patenterbart?

Vad som är ett patent är såklart en vanlig fråga bland uppfinnare och företagsägare, men det är också viktigt att förstå vad som inte kan beviljas ett patent. På det stora hela finns det väldigt mycket som inte kan patenteras. Några exempel på vad som inte kan skyddas av ett patent är:

  • En upptäckt, vetenskaplig teori eller matematisk metod
  • Estetisk skapelse
  • System, regel/lag eller metod kring att utföra en mental handling, spela ett spel, genomföra affärer eller ett datorprogram
  • Presentation av information
  • Procedur för kirurgisk eller terapeutisk behandling, eller diagnostisering, som utövas på människor eller djur.
  • Mjukvaror och affärsmetoder kan inte patenteras
  • Ett datorprogram eller ett system, en regel eller metod rörande att driva företagande kan inte patenteras. Däremot kan innovationer av teknisk natur, som innefattar en affärsmetod, eller som kan exekveras med hjälp av ett datorprogram, patenteras.

Bioteknik

Det är möjligt att patentera genmodifierade produkter men metoder kring mänsklig kloning klassas som oetiska och är därför ej patenterbara.

Medicinska metoder är inte ett patent

Anordningar och produkter för praktisering av medicinska metoder kan patenteras, men metoden i sig är inte patenterbar. Detta delvis då ett patent inte får hindra läkare från att bota eller förhindra sjukdomar, och delvis då metoderna kan ha olika effekt beroende på patient. Därför är de inte heller reproducerbara.

Moral kan inte patenteras

Det är inte möjligt att få patent beviljat för innovationer som går emot offentliga lagar eller sådant som är allmänt etablerat som omoraliskt.

 

Har du någon fråga om våra andra tjänster som berör patent och patentsökning? Läs gärna mer om våra andra tjänster såsom nyhetsgranskning och FTO sökning. 

 

Patentest

Ett ledande internationellt patentkonsultföretag sedan 2004. Under åren har företaget, tack vare sin långa erfarenhet i branschen, lyckats expandera sin verksamhet till både Europa, USA och Mellanöstern.

Products & Services

Who is using our service