Freedom To Operate (FTO) – Intrångsundersökning

Utför en FTO sökning för att försäkra dig om att din produkt inte gör intrång i ett giltigt patentEn ny produkt kan inkludera flera olika teknologier eller tekniska lösningar som kan vara patentskyddade av andra företag. Företag kan välja att skydda sina uppfinningar genom att registrera och validera patentet i flera länder, beroende på hur deras affärsplan och affärsmodell ser ut. 

Därför är det viktigt att innan utveckling, produktion eller introduktion av din produkt på en ny marknad, genomföra en djupgående FTO (Freedom To Operate) sökning/intrångsundersökning. 

Att undersöka om din produkt gör intrång i ett giltigt patent som ägs av investerare eller konkurrenter och som kan hindra dig från att lansera på en viss marknad eller alternativt, höja dina kostnader avsevärt på grund av rättsliga åtgärder eller licenskostnader är viktigt.

FTO

Vikten av och komplexiteten i en FTO analys

FTO (Freedom To Operate) search anses vara en av de viktigaste och mest omfattande sökningarna. Det är dessutom den sökning som kräver de mest djupgående kunskaperna om patentdatabaser och en analytisk förståelse för teknologierna bakom produkten i fråga av sökexperten. Sökexperten behöver bryta ner produkten eller innovationen i sina tekniska beståndsdelar som kan skyddas för att etablera den specifika strategi som behövs.

En FTO (Freedom To Operate) analys ger i huvudsak patentdokument som indikerar risk i användandet av teknologin, men kan också bevisa att teknologin kan klassas som tidigare känd och därför är fri att använda.   

Undvik intrång – beställ en Freedom to Operate analys

På grund av komplexiteten och tidsåtgången för att genomföra en FTO analys måste vi först utvärdera din produkts särdrag och de territorier som ska täckas av sökningen, därför ska du kontakta oss för att få ett prisförslag

Vänligen kontakta oss för mer information eller ladda upp dina produktdetaljer för ett prisförslag.

Logga in och ladda upp din sökförfrågan eller kontakta oss.

Läs även gärna om andra tjänster vi erbjuder, såsom tjänster inom immaterialrätt, State of the art tekniksökning och validitetsundersökning.