IP Due Diligence

IP Due Diligence är en utvärdering av Immaterialrätter och teknologier i ett företag

Vad är en IP Due Diligence?

En IP Due Diligence är en utvärdering av ett företags immaterialrätt och teknologier. Denna typ av utvärdering brukar ofta göras innan en investering, M&A eller annan affärstransaktion skall äga rum.

En IP Due Diligence är framtagen för att verifiera och utvärdera företagets potential och risker genom att bekräfta relevansen av dess teknologier och immateriella rättigheter.

Varför genomföra en IP Due Diligence

Att validera och utvärdera ett företag är en komplicerad process i en Due Diligence. De flesta företag utvärderar främst finansiella uppgifter. När ett företag med en teknikrelaterad patentportfölj och dess produkter utvärderas, är en IP Due Diligence ett viktigt verktyg för att utvärdera och verifiera företagets tekniska grund.

En IP Due Diligence hjälper till att etablera och reda ut följande frågor:

  • Vem äger de immateriella rättigheterna och ägs dessa av företaget?
  • Vilka länder täcks av de immateriella rättigheterna? Och till när?
  • Skyddar de företagets produkter?
  • Är teknologin unik?
  • Finns andra lösningar?
  • Är företagets teknologier bättre än andras lösningar?
  • Finns det några intrångsrisker?

 

När bör i tiden bör man gör en sådan utvärdering?

Det finns flera tillfällen när man bör göra själva utvärderingen. Vanliga fall är exempelvis innan en enskild investerare eller ett bolag vill göra en investering i företaget. Det kan också ske innan M&A eller andra typer av affärstransaktioner som involverar ett företag och dess produkter och teknologier. Om ett företag skall förvärvas eller om flera företag skall slås ihop kan en sådan här utvärdering vara mycket avgörande att genomföra. Det ger också en stark fingervisning på vilka tillgångar företaget har i nuläget samt vad värdet på dessa är.

Kontakta oss redan idag eller ladda upp din information för att få ett prisförslag. Vi säkerställer att du får ut så mycket som möjligt av din IP Due diligence.

Vill du veta mer om vilka tjänster vi erbjuder? Läs då även gärna mer om några av våra andra tjänster såsom exempelvis Freedom to operate och State of the art.

Due Diligence