Strategi och avtal för patent licensiering

Kommersiell strategi och licensavtal

När ska jag börja?

Om din idé eller innovation är redo för kommersialisering, då är det dags att diskutera bästa möjliga affärsmodell för din innovation och/eller din produkt. Överväg att ta en diskussion med oss:

  1. När du startar ditt företag
  2. När du utvecklar din affärsmodell
  3. När du överväger ett beslut kring patentering eller andra immaterialrätter
  4. När du överväger ett möte med en potentiell kund eller partner
  5. När det är dags att utvärdera din idé och formulera rätt strategi eller licensavtal


Vad gör vi?

Om ditt företags eller din kommersialiserings framgång hänger på din innovation, ditt patent eller annan immaterialrätt, är det viktigt att säkerställa att du är förberedd och redo att nå dina mål. Många frågor kommer att behöva lyftas och diskuteras innan du är redo att inleda en diskussion med potentiella kunder. 

Borde jag skydda min idé? Är min innovation redo att tas upp i diskussioner med potentiella kunder? Hur ska jag närma mig mina potentiella kunder och vilka ska jag närma mig? Vad är mitt erbjudande och vad ska jag fråga efter?

Detta är svåra frågor som vi kommer behöva diskutera med dig för att vi ska kunna skapa bästa möjliga strategi och plan för dig. 

Vad levererar vi?
Vad vi levererar beror på din nuvarande situation och behov. Vi kan hjälpa dig med:

  • Utveckling av din affärsmodell och affärsplan
  • Utvärdering av din idé
  • Innan import och export av din produkt
  • Licensförhandling och avtal

Vi finns här för dig, och säkerställer att du maximerar avkastningen på din innovation.

Kontakta oss för mer information kring hur vi kan hjälpa dig samt för prisförslag.