Varför ska du genomföra en patentsökning?

Det finns flertal anledningar till varför det är en bra ide att genomföra att söka efter befintliga patent. Bland annat så kommer du bespara många onödiga kostnader om du väljer att börja med en professionell patentsökning.

Innan du spenderar en massa tid på din idé och mer pengar på dyra patentombud är det en bra ide att säkerställa att din uppfinning faktiskt är nyskapande och att det finns en möjlighet att patentera. En patenteringsprocess är traditionellt sätt en både lång och dyr process. 

Allmän statistik visar att de flesta innovationer varken är nyskapande eller möjliga att ta patent på. Därför finns vi alltid nära till hands! Låt oss hjälpa dig att genomföra en professionell patentsökning, så att du kan spara både värdefull tid och pengar.

patentsökning

Att söka efter patent med din produkt, via en FTO, kan förhindra potentiella juridiska konflikter. Det kan även vara till nytta att hitta patent som kan skydda delar av din produkt och på så sätt undvika överträdelser av andra uppfinnares patent.

Genom att genomföra en patentsökning i ett tidigt stadium kan du dessutom attrahera fler investerare. Många innovatörer söker partners eller investerare i ett tidigt skede som ett sätt att finansiera deras patent och utvecklingskostnader.

En professionell patentsökning är därför den absolut bästa vägen att övertyga din investerare att just din idé är både unik och nyskapande. 

Vad är en patentsökning?

När du har en idé och vet vad ett patent är för något kan det vara klokt att genomföra en patentsökning. Som vi tidigare nämnt är de flesta innovationer och idéer inte nya eller nyskapande och kommer därför inte vara kvalificerade för att få ett starkt patent beviljat. Just därför rekommenderar vi att du beställer en nyhetsundersökning från vårt team av experter för att se om din idé är patentbar. 

Konsten att genomföra en patentsökning är en tuff uppgift som kräver både rätt ingenjörsbakgrund, konsten att bemästra flertalet databaser och standardiserade metoder, samt processer som bara en professionell sökorganisation kan erbjuda dig.

Ett starkt patent är viktigt och det handlar ju faktiskt till stor del om att tjäna pengar också, inte sant?  Ett patent är i slutändan inte något vi bara har för att hänga på väggen. 

Just därför behöver du ta kontakt med en professionell och fristående aktör inom patentsökning och patentinformation. Vi är ett professionellt sökteam som varje dag både söker och finner information om patent.

Läs gärna mer om våra andra tjänster såsom patentbevakning samt strategi och avtal för patent licensiering.