Patent-landskaps rapport (PLR)

Kartläggning av trender, möjligheter och risker

Vad är ett patentlandskap?

Ett patentlandskap eller patentkartläggning är en analys som ger ett helikopterperspektiv
över hur situationen ser ut för ett patent kopplat till en specifik teknologi. Rapporten kan
hjälpa dig och din företagsledning med diskussioner kring policyer, strategisk R&D, planering
eller förändringar av vilken teknologi ni bör fokusera på. Sökresultaten analyseras i syfte att
besvara olika frågeställningar som trender rörande patent och innovationer men också att
utvärdera styrkor och risker. Resultatet presenteras visuellt för att underlätta vidare analys,
slutsatser eller rekommendationer.  

Varför göra ett patent-landskap?
Patentlandskap förser en företagsledning med användbara verktyg för att utvärdera och
stödja deras strategiska beslut rörande en organisation. Den kan användas som en plattform
för diskussion inom olika avdelningar och områden som:

1. R&D, med syfte att få en bättre översikt kring the State Of The Art, teknologi,
potentiella förbättringsmöjligheter, möjligheter att modifiera och hitta nya lösningar.

2. Affärsutveckling, för att studera dina konkurrenter, marknaden, potentiella
affärstransaktioner som expansion, M&A, licensiering med mera.

3. Juristavdelningen, för att analysera risker och styrkor

4. Företagsledningen, i syfte att utvärdera strategier, budgetering av projekt,
möjligheter, risker och att stödja beslut som leder rätt tillväxtstrategi.

Ett patentlandskap genomförs i ett tidigt stadium eller kontinuerligt under produktens
livscykel, kan kartläggningen hjälpa företaget att spara tid och pengar. Den tillåter
företagsledningen att identifiera förändringar i trender över tid, lokalisera nya
utvecklingsmöjligheter och skapa förändringar och att skriva licensavtal för att undvika
risker.

När bör man genomföra en patent-landskap?

Innan viktiga strategiska beslut som rör investeringar eller teknologier samt periodvis under produktens livscykel.

Kontakta oss eller ladda upp din information för att få ett prisförslag.