D&Y BioPharm™

Vi är patent-experter inom Biotech och Farmaci

Biotech

D&Y BioPharm ™ är din partner för kvalitet och djupgående patentinformation inom Biotech och Farmaci. Med 15 års erfarenhet inom akademi- och läkemedelsindustrin kombinerar vi både kunskap och expertis inom patent. 

Varför ska du välja D&Y BioPharm ™? 

Vårt team har lång erfarenhet av att arbeta inom Biotech och inom Farmaci-området i ett stort globalt läkemedelsföretag. Som en oberoende professionell sökorganisation är vi dedikerade till att utveckla den bästa metoden med de bästa verktygen, och är alltid uppdaterade inom de senaste reglerna. Vi kan tillhandahålla data som skapar värde och insikter från både regleringsdata och patentdata som bygger på kunskap inom lokal patent– och lagstiftning över hela världen. Att söka och hitta relevant information för dig är vad vi gör och de vi är.

Vad är speciellt med Biotech och Farmaci? 

Biotech och Farmaci-sökningar är unika och kräver många års erfarenhet och expertis.

Kemiska strukturer och biosekvenser

Sökningar inom kemi och biologi kräver användning av olika typer av sökningar, utöver en nyckelordssökning. Kemiska strukturer kan avslöjas som en bild eller en allmän ryggradsstruktur med flera substituenter (Markush-formel). Medan sekvenssökningar visas som en sekvenslista eller som bilder i olika delar av dokumentet.

Skicklighet inom sökning 

För att utveckla frågan som hämtar relevanta resultat och ritar en kemisk struktur (Allmän struktur, understruktur eller exakt struktur) behövs kunskap om databasens förmåga. Skicklighet inom sökning innefattar en förståelse för databasens sökfilter, omfattning, alternativ, kommandon och algoritmer. Biosekvenser kan vara RNA, DNA (nukleotider) eller proteiner, peptider, antikroppar (aminosyror). För att omfatta rätt fråga, måste du definiera sekvensen och para ihop den specifika algoritmen för uppgiften.

Biotech

Kemiska och biotekniska databaser 

För biologi och kemi finns det speciella databaser, varje databas har olika täckning, förmågor samt fokuserar på olika tekniker. En sökning i en specifik databasen och ibland i kombination med flera databaser ger ett omfattande sökresultat. En sökning i fel databas resulterar däremot i en icke fullständig sökning vilket i sin tur leder till fel slutsats.

Vetenskaplig bakgrund

Tack vare vårt teams vetenskapliga bakgrund kan vi förstå din uppfinning och därefter översätta konceptet till en omfattande sökstrategi. Vi har stor kunskap inom Biotech och farmaci samt även kemi och biologi, vilket ger oss en stor fördel på marknaden.

Kunskap i regleringen och uppdaterad patentlag behövs

Läkemedelspatent kan registreras på olika patentkontor och få patentförlängningar. Det finns länder som har patentlänk, och datum för försäljningstillstånd samt lokala regler påverkar patentvillkoren.

Läs även gärna om andra tjänster vi erbjuder, såsom tekniksökning och validitetsundersökning