Strategi för immateriella tillgångar

Vad innebär en strategi för immateriella tillgångar?
En immaterialrättsstrategi är designad för att sätta den fundamentala strukturen för immateriella rättigheter i ett företag, och planera för företagets verkan inom sitt område. En immaterialrättsstrategi måste kunna stödja företagets affärsplan och affärsmodell.

Varför är det viktigt att ha en strategi för immateriella tillgångar?
Om ditt företag skapar något som potentiellt kan vara av värde och som kan ägas, då kan det vara klokt att överväga en strategi kring hur och när skapelsen kan skyddas och exploateras. Att ta fram en immaterialrättsstrategi hjälper dig se till så du inte missar viktiga möjligheter, att du maximerar din potential samt undviker att exponera dig för onödiga risker.   

När bör man överväga en strategi för immateriella tillgångar?
Det är aldrig försent att överväga en immaterialrättsstrategi, men ju tidigare du gör det, desto bättre. Att utvärdera eller skapa en tydlig immaterialrättsstrategi i tidiga skeden gör det möjligt för dig att se över de bästa alternativen för just ditt företag. 

En immaterialrättsstrategi är aktuellt:

  1. När du startar ditt företag
  2. När du utvecklar din affärsplan
  3. Innan import eller export av dina produkter 
  4. När ditt företag växer och du anställer personal ökar du risken att dina immateriella rättigheter avslöjas
  5. När du överväger en förändring i er företagsstruktur 

Kontakta oss eller ladda upp din information för att få ett prisförslag.