State Of The Art sökning – Tekniksökning

State Of The Art sökning

En State Of The Art sökning är en djupgående rapport över ett teknologiskt område. Sökningen riktar
in sig på patentavdelningar, FoU (forskning & utveckling) avdelningar, startups och uppfinnare. En
sådan sökning kommer göra det möjligt för dessa grupper att få en inblick i alternativa lösningar,
konkurrenter och potentiella intrångsrisker. Den kommer också kunna identifiera särdrag som kan
anses vara nya.

Sökområdet i en State Of The Art sökning är oftast bredare än en patenterbarhetssökning eller i en
FTO (Freedom To Operate) sökning. Rapporten kommer att inkludera ett brett spektrum av
lösningar. Alltifrån lösningar hittade i patentdokument till lösningar publicerade i icke
patentrelaterade publikationer.

Eftersom denna typ av sökning är skräddarsydd är du välkommen att diskutera med oss hur du vill
formulera sökningen på bästa möjliga sätt. Då kan vi se till att täcka in så många teknologier som
möjligt för ditt företag.

Varför och när bör jag göra en State of the art sökning?

Det låter kanske klyschigt, men alla vet att kunskap är makt och tid är pengar. Att genomföra en
marknads- och IP analys i och med uppstart av ett utvecklingsprojekt är viktigt för att kunna fatta
kloka affärsbeslut. En State Of The Art sökning är den mycket bra början på den analysen.

Det är också lämpligt att genomföra en sådan sökning under en genomförbarhetsstudie eller en när
de är dags för ett bolag att värderas. En State Of The Art sökning spar alltid både tid och pengar åt
ditt företag i utvecklingsprocessen.

  • Vad kan vi utveckla?
  • Har vi en bra lösning?
  • Är den nyskapande, eller vad kan egentligen räknas som nyskapande? 
  • Finns några risker för eventuella patentintrång?

Detta är enbart några exempel på frågor vi kan hjälpa dig att besvara när det kommer till genomförandet av en State Of The Art sökning.

Patentest är ett professionellt patentsöknings- och analysföretag som arbetar både djupgående och dedikerat.

Som en av ytterst få aktörer kan bistå er med expertis, kreativitet och avancerad kunskap som sänker
dina kostnader och ger tidsvinster i utvecklingsfaser av ditt företag. Vi kan konsten att söka både
effektivt och träffsäkert.

Kontakta oss eller ladda upp din information för att få ett prisförslag.