Freedom To Operate (FTO) – Intrångsundersökning

FTO Sökrapport


En ny produkt kan inkludera flertalet teknologier eller detaljer som kan vara patentskyddade
av andra företag. Företag kan välja att skydda sina uppfinningar genom att registrera
patentet (validera patentet) i flera länder, beroende på hur deras affärsplan och
affärsmodell ser ut.

Det är därför viktigt att innan utveckling, produktion eller introducering av din produkt på en
ny marknad, att genomföra en djupgående FTO (Freedom To Operate) search/
/intrångsundersökning. En intrångsundersökning kommer att visa eventuella patent som ägs
av investerare eller konkurrenter och som kan hindra dig från att gå in i marknaden eller
höja dina kostnader avsevärt på grund av rättsliga åtgärder eller licenskostnader.

Vikten av och komplexiteten i en FTO search

FTO (Freedom To Operate) search anses vara en av de viktigaste och mest omfattande sökningarna och den från patentsökningsexperten som är den den sökning som kräver mest djupgående kunskap om patent-databaser och en analytisk förståelse för teknologierna bakom produkten i fråga. Sökexperten behöver bryta ner produkten eller innovationen till de olika potentiella teknologiska elementen som kan skyddas för att etablera den specifika strategi som behövs. En FTO (Freedom To Operate) rapport citerar i huvudsak patent som kan indikera en risk i användandet av teknologin, men ibland kan den också bevisa att teknologin kan klassas som tidigare känd, och därför är den fri att nyttja.   

Så beställer du en FTO

På grund av komplexiteten och tidsåtgången för genomförandet av en FTO search behöver ett prisförslag tas fram för att kunna utvärdera innovationen och de territorier som ska täckas av sökningen.

Vänligen kontakta oss för mer information eller ladda upp dina produktdetaljer för ett prisförslag.

Logga in och ladda upp din sökförfrågan eller kontakta oss.