Freedom To Operate (FTO) – Intrångsundersökning

Försäkra dig om att din produkt ej gör intrång på en redan verksam marknad – utför en FTO undersökning.

En ny produkt kan inkludera flertalet teknologier eller detaljer som kan vara patentskyddade av andra företag. Företag kan välja att skydda sina uppfinningar genom att registrera patentet (validera patentet) i flera länder, beroende på hur deras affärsplan och affärsmodell ser ut.

Det är därför viktigt att innan utveckling, produktion eller introducering av din produkt på en ny marknad, att genomföra en djupgående FTO (Freedom To Operate) search/ /intrångsundersökning.

Att undersöka att din produkt ej gör intrång på en marknad kommer att visa eventuella patent som ägs av investerare eller konkurrenter och som kan hindra dig från att registrera patent, då du ej kommer att kunna gå in i marknaden eller alternativt, höja dina kostnader avsevärt på grund av rättsliga åtgärder eller licenskostnader.

Vikten av och komplexiteten i en FTO search

FTO (Freedom To Operate) search anses vara en av de viktigaste och mest omfattande sökningarna. Det är dessutom den sökning som kräver de mest djupgående kunskaperna om patent-databaser och en analytisk förståelse för teknologierna bakom produkten i fråga av patentsökningsexperten. Sökexperten behöver bryta ner produkten eller innovationen till de olika potentiella teknologiska elementen som kan skyddas för att etablera den specifika strategi som behövs.

En FTO (Freedom To Operate) rapport citerar i huvudsak patent som indikerar risk i användandet av teknologin, men kan också bevisa att teknologin kan klassas som tidigare känd, och därför är den fri att nyttja.

Undvik intrång – Så beställer du en FTO

På grund av komplexiteten och tidsåtgången för genomförandet av en FTO search behöver du kontakta oss och få ett prisförslag, vilket tas fram för att kunna utvärdera innovationen och de territorier som ska täckas av sökningen som avser din särskilda förfrågan för att registrera patent.

Vänligen kontakta oss för mer information eller ladda upp dina produktdetaljer för ett prisförslag.

Logga in och ladda upp din sökförfrågan eller kontakta oss.