Patent Alert

Vad är en Patent alert? 

En patent alert är en bevakning av förändringar i en patentfamilj. Det ger dig uppdaterad information kring förändringar i ett patents legala status och dess granskningsfiler. Detta betyder att alla ändringar som är genomförda för ett patent på patentverk kommer att rapporteras direkt till dig. Det kan exempelvis röra sig om ett nyregistrerat land, svar på förelägganden från patentombud eller annan information som kan vara viktig för dig att ta del av.

Varför genomföra en Patent alert?

Som en följd av en FTO, State Of The Art eller Patentbevakning kan ett viktigt patentdokument ha hittats som kan vara av vikt för vidare utvärdering. Att lägga upp en bevakning på ett patent gör det möjligt för dig att hålla dig uppdaterad kring alla möjliga ändringar som rör patentets legala status och granskningsfiler, så att du och ditt patentombud exempelvis kan invända mot eller samla in information med syfte att ogiltigförklara patentet.     

Patent Alert

När bör jag genomföra en bevakning?

Som en uppföljning av en State Of The Art eller FTO search, under utvecklingsperioden och/eller en under en produkts livscykel. Denna bevakning kan anpassas för att genomföras enligt kundens önskemål. Hur ofta vi rapporterar beror på kunden i fråga, deras önskemål samt hur aktivt ändringar genomförs i patentets legala status och granskningsfiler.

Kontakta oss eller ladda upp din information för att få ett prisförslag. 

Läs gärna mer om våra andra tjänster såsom nyhetsgranskning och IP strategi