IP Due Dilligence

Utvärdering av Immaterialrätt och teknologier i ett företag

Vad är en IP Due Diligence?

En IP Due Diligence är en utvärdering av ett företags immaterialrätt och teknologier, innan
en investering, M&A eller annan affärstransaktion.

En IP Due Diligence är framtagen för att verifiera och utvärdera företagets potential och
risker genom att bekräfta relevansen av dess teknologier och immateriella rättigheter.

Varför genomföra en IP Due Diligence

Att validera och utvärdera ett företag är en komplicerad process i en Due Diligence. De flesta
företag utvärderar främst finansiella uppgifter. När ett företag med en teknikrelaterad
patentportfölj och dess produkter utvärderas, är en IP Due Diligence ett viktigt verktyg för
att utvärdera och verifiera företagets tekniska grund.
En IP Due Diligence hjälper till att etablera och reda ut följande frågor:

  • Vem äger de immateriella rättigheterna och ägs dessa av ett företag?
  • Vilka länder täcks av de immateriella rättigheterna? Och till när?
  • Skyddar de företagets produkter?
  • Är teknologin unik?
  • Finns andra lösningar?
  • Är företagets teknologier bättre än andras lösningar?
  • Finns några intrångsrisker?

     

När bör en IP Due Diligence genomföras?

Innan en investering av någon i företaget, innan M&A eller andra affärstransaktioner som involverar ett företag och dess produkter och teknologier.

Kontakta oss eller ladda upp din information för att få ett prisförslag.