Våra kunder

Patentests kunder

Många års erfarenhet och professionell service har lett till att vi samarbetar med de ledande
och mest välkända företagen inom olika tekniska områden i de länder där vi finns. Vi
samarbetar både med enskilda uppfinnare och med stora företag som AxisABB och Electrolux.

Vår portfölj av kunder består av ledande globala bolag, teknikföretag, patentbyråer och
advokatbyråer samt innovationscentrum. Vi har även också en kundbas bestående av privata
och offentliga Venture Capitalföretag, men också privata investerare och uppfinnare. Nedan
hittar du ett urval av våra kunder.

Några av våra kunder