Patent-analys för investerare

IP-Due Diligence innan investering

Skall du ta in en investerare i ditt företag, startup eller i din produkt? Då kan Patentest’s
team, beståendes av patentexperter, seniora patentkonsulter och affärskonsulter erbjuda
dig en analys aktuella immaterialrätter innan investeringen sker.

Oavsett om investeraren i fråga är en privat investerare, kommer ifrån ett riskkapitalbolag
eller är en affärsinkubator kan vi hjälpa dig under din Due-Diligence process.

Immateriella tillgångar är en viktig del när det kommer till att värdera ett bolag. Dessa
tillgångar är även nödvändiga för att säkerställa hur ett företag når framgång på sin
marknad. Genom att först kontrollera företagets immateriella rättigheter kan du får all
information du behöver för att fatta ett bra affärsbeslut och för att kunna säkra din
investering.

En IP Due diligence kan genomföras på ett antal olika sätt, främst beroende på vilket företag
det rör sig om, hur immateriella rättigheterna ser ut i företaget och hur stor investering det
rör sig om. Vi hjälper dig att verifiera företagets ägande till de immateriella rättigheter som
företaget som företaget har och var de är giltiga.

Vi kan också validera deras styrka och relevans mot företagets affärsplan och identifiera
potentiella risker för intrång.

Följande frågor brukar normalt ses över under en IP due diligence:

  • Vilka är ägaren eller ägarna av immaterialrätterna?
  • Är de giltiga, i vilka länder och hur länge?
  • Skyddar den ett företags teknologier och aktiviteter?
  • Vad äger konkurrenterna och finns några risker för intrång?

     

En IP Due diligence och analys kombinerar normalt sett flera olika typer av sökningar. Det
innefattar kontroll av patentfamilj och legal status, validitetsundersökning, FTO (Freedom To
Operate) och nyhetsundersökning. Allt för att hjälpa dig med underlag för att du ska kunna
göra en bra affär.

Kontakta oss eller ladda upp din information för att få ett prisförslag.